Gysingedroskan har upphört med verksamheten!

Tyvärr finns inte Gysinges lokala taxi längre! Sårbarheten att åkeriet endast har en bil samt höga kostnader och för låg efterfrågan har gjort att jag, efter snart två år, beslutat att avveckla verksamheten.

Det känns jättetråkigt då ett behov av persontransporter finns  lokalt. Efterfrågan är dock inte så stor att det är svårt att få verksamheten att bära sig, än mindre att leva på! Att bara ha en bil gör gör att det blir knepigt när den t.ex. går sönder. Utlovade körningar riskerar att få avbokas då någon ersättningsbil inte finns. Med två bilar skulle det förstås vara ännu svårare, om inte omöjligt, att få ekonomin att gå ihop.

Stort tack till alla Er som anlitat droskan! Det har varit roligt och vi har verkligen uppskattat alla glada och trevliga människor vi träffat på!

Pelle Svensson 0735-26 33 89

pelle.gysinge@outlook.com

Chelsie AB

I samarbete med Gysinge Wärdshus och Hotell

Gysinge 

Det vackraste mötet mellan natur och kultur!

Gysinge är en unik plats! Där möts historien, med ett järnbruk med anor drygt 350 år tillbaka i tiden, med en unik natur kring Nedre Dalälvens forsar och fjärdar som idag är Färnebofjärdens nationalpark!  Visste du att ortsnamnen Gysinge har sitt ursprung från det fornnordiska ordet Geysir! Alltså samma ord som namnet på de sprutande vattenkällorna på Island! I en ungefärlig översättning betyder det ”vatten i rörelse”.

Med utgångspunkt från Gysinge finns förutsättningar för fantastiska naturupplevelser i Färnebofjärdens Nationalpark och omgivningarna kring nedre Dalälven. Multiadventures Sweden hjälper dig om du vill paddla, hyra ett campingpaket eller få en guidning till fots eller på vattnet!


Kontakt


Namn E-post Meddelande Skicka in